O nás

Jsme právní oddělení účetní a daňové kanceláře Datys Finance, s.r.o., založené v Plzni v roce 1999, které pomáháme s právní agendou, se vším "legal".

Soustředíme se na poskytování právních konzultací týkajících se činnosti / aspektů naší certifikované účetní a daňové kanceláře, zpracovávání právních stanovisek a analýz, přípravu a kontrolu smluvních / podkladových dokumentů a posuzujeme uzavírané smlouvy našich klientů. Svým klientům zpracováváme právní audity i je zastupujeme před orgány státní správy.

Jsme tým s dlouholetými zkušenostmi z nadnárodních firem, ale zároveň si dobře uvědomujeme lokální aspekty i ceny. S našimi klienty pravidelně komunikujeme, navrhujeme řešení v rámci všech platných zákonů a standardů. S našimi klienty jsme 365 dní v roce. Jsme Datys a jsme s vámi již 16 let.

V životě i v podnikání nastávají situace, kdy se střetne problematika právní, účetní a daňová a je nezbytné získat odborný nezávislý pohled. Umíme pro Vás navrhnout taková řešení obchodních i jiných vztahů, která jsou bezpečná a zároveň efektivní, jak z daňového, tak právního hlediska.

Nabízíme Vám tým zkušených odborníků, kteří Vám flexibilně a s přihlédnutím k Vašim potřebám budou oporou při realizaci nejrůznějších právních kroků (vznik společnosti, volba optimální formy a struktury podnikatelského subjektu, přeměny společností, prodeje podniků či jejich částí, nákup a prodej nemovitostí apod.). K Vašemu zadání přistoupíme komplexně a v případě potřeby jsme připraveni zapojit odborníky ze spolupracujících daňových i právních kanceláří.

Služby

Pro naše klienty nabízíme služby v oblasti:

I ) poskytování právních konzultací
II) zpracovávání právních stanovisek a analýz, řešení obchodních sporů
III) příprava a kontrola smluvních dokumentů, posuzování uzavíraných smluv

IV) daňové strukturování a plánování, správa a ochrana majetku
V) akvizice a fúze
VI) právní audit

Garantujeme Vám, že v průběhu celého procesu, budeme aktivně vyvíjet snahu, abyste:

• maximalizovali výsledný efekt
• minimalizovali náklady
• minimalizovali čas potřebný k realizaci

Děkujeme Vám za důvěru, se kterou se na nás obracíte.

Aktuality

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 615/17

V rámci nálezu byl specifikován „faktický pracovní poměr“, přičemž se jedná o právní vztah, při kterém fyzická osoba koná pro zaměstnavatele s jeho vědomím a podle jeho pokynů závislou práci, a to bez uzavření písemné pracovní smlouvy. Tato definice je podstatná např. Pro stanovení, zda se jedná o pracovní úraz či nikoliv. Nálezem bylo stanoveno, že má být chráněna slabší strana, tedy uchazeč o zaměstnání, a to v případech soudního sporu, zda byla pracovní smlouva uzavřena či nikoliv, a tak zachováno právo spravedlivého procesu. I bez uzavření písemné smlouvy, pokud neuzavření nezpůsobil zaměstnanec sám, má právo na stejné zacházení jako jiný zaměstnanec, tedy má právo na mzdu, dovolenou, apod. Ukončení je jiné, a to z důvodu, že vztah právně neexistuje, tedy nelze jej ani ukončovat.
— zdroj: www.mfcr.cz

Dlouhodobé ošetřovné zaváděné novelou zákona o nemocenském pojištění

Dne 16. 8. 2017 byla Senátem projednána novela zákona č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, čímž došlo k vytvoření nové pojistné dávky v rámci nemocenského pojištění, a to dlouhodobé ošetřovné. Tento institut slouží k zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí, pokud ošetřovaní osoba má závažnou poruchu zdraví apod. Pojištěnec (zaměstnanec i OSVČ) musí být z okruhu blízkých příbuzných nebo žít s ošetřovaným ve společné domácnosti. Podpůrčí doba může trvat maximálně 90 kalendářních dní.
Tato novela byla postoupena k podpisu prezidentovi dne 23. 8. 2017.
— zdroj: www.psp.cz

Zákon č. 170/2017 Sb., tzv. daňový balíček 2017 účinný od 1. 7. 2017

Již dlouho očekávaná novela byla konečně schválena a za několik dní nabyde účinnosti. Proto jen v krátkosti, co nám přináší:
• Omezení výdajových paušálů,
• Daňové zvýhodnění na další dítě,
• Zavedení paušální daně i pro podnikatele se zaměstnanci,
• Předmětem finančního leasingu může být již pouze hmotný majetek,
• Příjmy za závislé činnosti malého rozsahu budou podléhat srážkové dani ve výši 15%,
• Nově je zde možnost, že zaměstnanec může učinit prohlášení k dani elektronicky, pokud je projev vůle jasně prokazatelný,
• Institut nespolehlivé osoby – obdobný jako nespolehlivý plátce, ale vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty,
• Objevuje se možnost ručit virtuální měnou v daňovém řízení, v tomto smyslu bitcoiny.
— zdroj: www.psp.cz

Kontakt

Sídlo a kancelář: sady 5. května 303/46,
301 00 Plzeň
IČO: 25239830
DIČ: CZ25239830
Telefon: (+420)777964512
Email: datys(zavináč)datys.cz
Č.b.ú.: 666084001/5500

ÿ